Wij geloven in het belang van de interne toezichthouder. Wij weten dat een RvC of RvT waarde toevoegt aan organisatie en maatschappij.

Na een inventarisatie van uw doelstellingen doen wij u een voorstel voor een maatwerkprogramma. Dit programma voeren wij uit met uw voltallige raad, onafhankelijk en in vertrouwen.

Samen met u  vinden wij een herijkt startpunt, een nieuw fundament voor uw functioneren in een landschap van steeds grotere verantwoordelijkheden.

Voelt u de verantwoordelijkheid? Wilt u uw positie als toezichthoudend team herijken? Wilt u uw toezicht actief verbeteren? Neem contact met ons op.