Een Raad van Toezicht/Commissarissen voegt waarde toe aan organisatie en maatschappij als haar leden individueel en het profiel van het team als geheel aansluit, past bij, bij de maatschappelijke opgave, het profiel en context van de organisatie.

Vanuit ons theoretisch referentie kader dat gebaseerd is op het model Professionele Identiteit van prof. dr. Manon Ruijters, adviseur Twijnstra en Gudde en lector bij Stoas Wageningen werken wij met Raden van Toezicht/Commissarissen aan de kwaliteit van het toezicht langs de onderdelen Profiel, Professie en Context op de vertrekpunten Waartoe, Hoe en Wat in de boardroom dynamiek bij organisaties in het sociale domein.

De kwaliteit van de Raad van Toezicht/Commissarissen gaat over passend toezicht, passend bij de maatschappelijke opgave, het profiel en de context van de organisatie.

Passend houdt in dat Toptoezicht met de Raad van Toezicht/Commissarissen kijkt naar welk effect de onderstaande drie dimensies hebben op de inrichting van het toezicht:

  • Het profiel van de Raad van Toezicht/Commissarissen
    kennis en ervaring, competenties en vaardigheden, waarden & drijfveren van de individuele toezichthouders en het onderlinge samenspel bepalen het teamprofiel van de Raad van Toezicht
  • De professie, de interne governance
    De vertaling van het wettelijk kader, de Governance Code en andere richtlijnen naar de interne governance van de Raad van Toezicht/Commissarissen, Raad van Bestuur en organisatie
  • De context van de organisatie
    De context waarin de organisatie zich bevindt, de maatschappelijke opgave en de verwachtingen van stakeholders en belanghebbenden van de organisatie en daarvan afgeleid van de rol van de Raad van Toezicht/Commissarissen

De antwoorden op de bovenstaande drie dimensies geeft inhoud aan de inrichting van het toezicht, passend toezicht, en daarmee antwoord op de vragen: Waartoe? Hoe? Wat?