drs. Fons Groen CMC

T 06 5150 1469
E fons.groen@topnetwerk.com

Fons Groen | partner

Mijn motivatie is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit, zowel in wat organisaties doen als in hoe ze het doen.

Betrokkenheid vergroten en nieuwe wegen inslaan zijn voor mij kernbegrippen. Ik werk met passie en met een ‘persoonlijke noot’. Creativiteit en inspiratie combineren met duidelijkheid en resultaten.

“Er uit laten komen wat er in zit” staat in mijn werk voorop: mensen en organisaties helpen ontdekken dat mogelijkheden altijd eindeloos zijn.

Mijn profiel

Adviseur, trainer, procesbegeleider, ontwikkelaar, coach, inspirator.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik heb een hands on mentaliteit en vertaal theorie naar praktijk. Mijn kennis is versterkt met ervaring op bestuursniveau, als consultant, trainer en als toezichthouder.

Nicole Hermans | associé

Ik heb de overtuiging dat goed toezicht van een toezichthouder vraagt het lef te hebben om buiten de eigen comfortzone te opereren.

Nicole is een maatschappelijk bevlogen en kundige toezichthouder, bestuurder en netwerker. Zij is ruim 25 jaar actief in de semi publieke sector in de rol van adviseur, bestuurder en toezichthouder.

In haar rol als voorzitter van de raad van toezicht van een ouderenorganisatie en vice voorzitter van een raad van commissarissen van een woningbouwcorporatie, heeft zij te maken gehad met organisaties in bedreigende situaties. Dit vormde haar beeld en visie over de rol en het professioneel functioneren van een toezichthouder en een raad van toezicht.

ir. Nicole Hermans MCM

E nicole.hermans@toptoezicht.com

ir. Marc Vraets

E marc.vraets@topnetwerk.com
T 0650636239

Marc Vraets | associé

Als teamplayer verbind ik mensen met elkaar, motiveer ze en inspireer ze. Mijn drive is om in korte tijd mensen te scannen, competenties en karakterkenmerken te doorzien en ze te coachen waardoor mensen beter functioneren en het verschil kunnen maken.

Door het creëren van ruimte en het geven van richting kunnen ze op elk vlak tot hun recht komen en zichzelf verder ontwikkelen.

Ik ben analytisch en door strategisch inzicht in staat om organisaties -ook in politieke omgevingen- goed te laten functioneren. Ik werk met humor en relativeer complexe zaken, schakel daarbij tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Mijn profiel

Interimmanager, coach, ontwikkelaar, richtinggever.

Mijn persoonlijke kenmerken

Resultaatgericht, onbevangen en open minded, ingetogen, perceptief en beschouwend, vertrouwenwekkend.

Henri van Dun | associé

Ik ben een senior interim manager/adviseur die beschikt over gedegen expertise op het gebied van strategie, organisatiekunde en juridische aangelegenheden.

Tijdens mijn zeer gevarieerde carrière heb ik zowel in het private als het publiekrechtelijke domein opdrachten op strategisch en tactisch niveau succesvol uitgevoerd.

In mijn veranderkundige praktijk ben ik als adviseur een echte out of the box denker. Scherp, analytisch en vanuit mijn creatieve inslag lever ik een mede bepalende bijdrage aan het ontwikkelen van initiatieven en het realiseren van de doelstellingen van een organisatie.

Maar niet alleen vanuit de zijlijn. Ook in de rol van (interim) manager op directiefuncties bij diverse ministeries, uitvoeringsorganen van de overheid, zorginstellingen en bij internationale ondernemingen heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de organisatievorming en de dagelijkse operatie van deze organisaties.

Doelgerichtheid, integriteit, begrip en draagvlak zijn de aspecten die centraal staan in mijn denken en handelen.

mr. Henri van Dun

E henri.vandun@topnetwerk.com

mr. Marianne Terpstra

T 0416 322 822
E secretariaat@topnetwerk.com

Marianne Terpstra | secretariaat

Mijn motivatie is het ondersteunen van de organisatiekundigen en adviseurs om de kwaliteit van hun werk optimaal tot zijn recht te laten komen.

De contacten met organisaties en mensen laat ik zo snel en soepel mogelijk verlopen.

Mijn profiel

Management assistent, juridisch ondersteuner, planner.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik heb langjarige ervaring buiten en binnen zorginstellingen als secretaris van besturen en directies en zorg voor het snel en praktisch realiseren van mijn opdrachten.

Annelies de Jong

Annelies de Jong

E annelies.dejong@topnetwerk.com

Annelies de Jong

Ik ben Annelies de Jong. In de afgelopen 17 jaar hielp ik organisaties bij veranderprocessen. Als adviseur, als transitiemanager, als directeur.

Door al die jaren heen ontdekte dat ik anders naar veranderen ben gaan kijken. Veranderen, transities en leidinggeven heb ik altijd gezien als een proces om ergens te komen. Doelen formuleren, tijdpad bewaken en mensen méékrijgen in de vaart van morgen en overmorgen. Zinnig werk en daarin heb ik veel mogen doen en kunnen bereiken.

En nu een kantelpunt: veranderen om ergens te zíjn, niet om ergens te komen. Waarbij ik altijd oog hou voor wat er al is in een team of een organisatie en dat is vaak al heel veel. Waardering blijven geven aan de aanwezige kwaliteiten van de medewerkenden; hen verder laten groeien en ontplooien.

Dat zien en meer manifest maken voor organisaties; daar draag ik graag aan bij. Vanuit deze inzichten en ervaringen verheug ik me op de inzet als associé bij TopNetwerk.

Mijn profiel

Ik ben inzetbaar als interimmanager, coach, procesbegeleider en adviseur.

Mijn persoonlijke kenmerken

Getypeerd wordt ik over mijn waarderende wijze van werken. Daarbij hou ik de stip op de horizon voor ogen en richt ik me op samenwerking.