Kennemerhart

Nicole Hermans heeft ons uitstekend begeleid bij onze evaluatie als Raad van Toezicht: met kennis van zaken, een scherp luisterend oor, de juiste vragen stellend en een helder verslag waarmee wij onze actiepunten in de praktijk kunnen brengen.

Simone Koops-Ouwerkerk
voorzitter RvT Kennemerhart

De Lange Wei

Nicole Hermans en Fons Groen hebben ons in de afgelopen maanden uitstekend ondersteund en begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe voorzitter en algemeen lid voor de Raad van Toezicht. In een strak tijdschema en ondanks de zomervakantie periode zijn we er met elkaar uitstekend in geslaagd om de juiste kandidaten te vinden. De kwaliteit van het zoek- en selectieproces en de gevonden kandidaten resulteerden erin dat alle betrokken (advies)organen unaniem waren in de voordracht van de nieuw te benoemen leden.

Peter Klein
voorzitter RvT De Lange Wei Hardinxveld-Giessendam

HilverZorg

Nicole Hermans en Fons Groen hebben een zelfevaluatie bij onze Raad van Toezicht en Raad van Bestuur begeleid. Ze hebben dat op een respectvolle en hele open manier gedaan, waardoor het gesprek door de aanwezige personen vooral zélf gevoerd werd. Ze sturen niet maar geven wel richting. Een zorgvuldige voorbereiding heeft daar zeker ook toe bijgedragen.

Ben Hammer
voorzitter RvB HilverZorg

Ik sta nogal kritisch tegenover adviesbureaus. Dat op grond van mijn jarenlange ervaring, als bestuurslid en als toezichthouder. Veel Engelstalig jargon voor woorden waar we in onze eigen taal hele goede vervangers voor hebben. Veel hol gepraat.

Wat ik ook zo kenmerkend vind dat ze bijna allemaal een “modelletje” hebben . Vaak in de vorm van een assenkruis. Wat de problematiek van de organisatie ook is, ergens op een plaats in het assenkruis ligt de oplossing. De vraag wordt toegesneden naar het model.

Gelukkig zijn er ook andere bureaus. Die echt een grondige uitvraag doen waarom je hen nodig hebt. Wat je van je verwacht en die ook na de offerte nog met je om de tafel gaan om de vraag nog helderder te krijgen.

Die ervaring heb ik recentelijk opgedaan met Toptoezicht. De manier waarop zij in twee zittingen – in de ochtend met de medewerkers en raad van bestuur en in de middag de Raad van Toezicht – ons begeleid hebben was fantastisch.

Goed luisteren, inleven in de concrete situatie, de goede vragen stellen, goed samenvatten. Na afloop een verslag en samenvatting van de dag waarin concreet geformuleerd de aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan. Kortom vakmanschap.

Fons Groen en Nicole Hermans van Toptoezicht verstaan hun vak: Goed luisteren, inleven in de concrete situatie, de goede vragen stellen, goed samenvatten. Na afloop een verslag en samenvatting van de dag waarin concreet geformuleerd de aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan.

Wim Kozijn
voorzitter RvT HilverZorg

Cato-WWZ

Fons Groen van Toptoezicht heeft de Raad van Toezicht van Cato-WWZ op deskundige en prettige wijze bijgestaan bij de zelfevaluatie van de raad.

Mede door zijn gedegen voorbereiding leverde het ons een goed resultaat op waarmee we ook de komende tijd goed verder kunnen.

Ine Corbeth
voorzitter Rvt Cato-WWZ

GGZ Oost-Brabant

Nicole Hermans heeft eind 2016 en begin 2017 een tweetal studiebijeenkomsten van de RvT van GGZ Oost-Brabant begeleid.

De eerste studiebijeenkomst had het karakter van een zelfevaluatie aan de hand van de visie op toezicht van de leden van de RvT. In de tweede bijeenkomst is de interactie tussen de RvT en de RvB onderwerp van gesprek geweest en zijn in het bijzijn van de leden van de RvB procesafspraken gemaakt.

De uitstekende begeleiding van beide bijeenkomsten door Nicole Hermans stond garant voor een zeer open en constructieve gedachtewisseling en daaruit voortkomende leerpunten.

Wim Corsten
voorzitter RvT GGZ Oost-Brabant

Centramed

Wij zijn bijzonder tevreden over de begeleiding van de evaluatie van onze raad van commissarissen door Nicole Hermans. Prettig, slagvaardig en deskundig. Met de opgeleverde rapportage konden wij ook direct aan de slag.

Jaap van den Heuvel
voorzitter RvC Centramed