Goed toezicht en verantwoording afleggen zijn onze werkterreinen.

Semipublieke organisaties in woningbouw, zorg, welzijn, cultuur en onderwijs hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht. Ook bij private organisaties nemen complexiteit, belangen en het aantal belanghebbende snel toe. De interne toezichthouder draagt medeverantwoordelijkheid in de organisatie. Nu, in deze tijd met toenemende complexiteit, is het prettig als een raad haar verantwoordelijkheid bewust invult. Met elkaar, proactief reflecteren op uw opdracht en uw team helpt u uw verantwoordelijkheid goed in te vullen.

Wij gaan met u als toezichthoudende teams in een op maat gemaakt programma aan de slag. Hierin komen de voor u relevante vraagstukken, onafhankelijk en in vertrouwen, aan de orde.