Zowel in de zorg, het onderwijs en welzijn als in de corporatiesector hebben wij gedegen ervaring. Wij maken deel uit van het evaluatorennetwerk van de NVTZ.

Wij maken voor elke evaluatie in overleg met u een maatwerkprogramma, waarbij wij altijd uitgaan van een gedegen voorbereiding. Ook faciliteren we bij het vormen van een visie op toezicht en een toezichtkader, ondersteunen we bij teamvorming en begeleiden we bij conflicten.

→ Wilt u meer weten of een voorstel van ons ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op.

TopToezicht belicht vier domeinen

Het programma voor de zelfevaluatie wordt in nauwe samenwerking met de Raad van Toezicht / Commissarissen opgesteld.

 • Waartoe

  Wat is de maatschappelijke opgave, visie op toezicht en strategie?

 • Hoe

  Hoe is het samenspel binnen de Raad en hoe is het samenspel tussen de Raad en Raad van Bestuur?

 • Wat

  Welke onderwerpen worden geagendeerd?

 • Informatiebronnen

  Welke informatiebronnen benut de Raad?

Een impressie van de thema’s

 • Weten we als Raad tijdig wat we moeten weten? Stellen we de juiste vragen?
 • Hoe kunnen we de klankbordrol vervullen zonder mee te besturen?
 • Hoe houden we evenwicht tussen de rollen Werkgever, Klankbord en Adviseur?
 • Zijn we voldoende actueel en maatschappelijk verbonden?
 • Werkt de Raad voldoende aan individuele en teamontwikkeling?
 • Is de teameffectiviteit optimaal en wat kan daar beter aan?
 • Hoe brengen we de governance code en onze eigen visie op toezicht in praktijk?
 • Hoe hanteren we het rooster van aftreden en anticiperen we op de komende vacatures?