Passend wil zeggen dat het profiel van de nieuwe toezichthouder aansluit bij de behoefte binnen de Raad van Toezicht/Commissarissen en het profiel van de organisatie.

Toptoezicht besteedt zorgvuldig aandacht aan het in beeld brengen van deze behoefte door te kijken naar het profiel van de organisatie, naar het teamprofiel van de Raad van Toezicht en naar het individueel profiel van de kandidaat leden.

Met behulp van deskresearch, interviews en een drijfveren analyse wordt informatie gegenereerd voor het op te stellen profiel voor de te werven toezichthouder.

  • Het profiel van de Raad van Toezicht/Commissarissen
    kennis en ervaring, competenties en vaardigheden, waarden & drijfveren van de individuele toezichthouders worden in beeld gebracht om het teamprofiel van de Raad van Toezicht te bepalen.

Voor het in beeld brengen van waarden & drijfveren maakt Toptoezicht gebruik van het Waardeninstrument van Spiral Dynamics.

Dit instrument geeft inzicht in de persoonlijke waarden en drijfveren van de toezichthouder, alsmede het beeld dat de toezichthouder heeft van de huidige en gewenste functioneren van de Raad van Toezicht. Op basis van deze uitkomsten wordt het teamprofiel van de Raad van Toezicht/Commissarissen samengesteld. Dit teamprofiel geeft antwoord op de vraag, welke aanvullende waarden de Raad van Toezicht kan versterken in haar effectiviteit.

Deze aanvullende waarden vormen naast expertise en ervaring belangrijke input voor het op te stellen profiel van de te werven toezichthouder.

Toptoezicht onderscheidt zich door deze waarden- en drijfveren analyse expliciet te verwerken in het profiel van de te werven toezichthouder. Kandidaten vullen eveneens het Waardeninstrument in, waarna toetsing op passendheid van de kandidaat aan het profiel kan plaatsvinden.

Stappenplan

Toptoezicht volgt bij haar werving en selectie activiteiten de volgende stappen in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht/Commissarissen

  1. Opstellen profiel, vacaturetekst
  2. Opstellen werving- en selectieproces
  3. Werving kandidaten en preselectie
  4. Selectie en adviesgesprekken short list kandidaten
  5. Voordracht voorkeurskandidaat en benoeming

Toptoezicht maakt voor de werving gebruik van haar netwerk van bestuurders, toezichthouders en ondernemers evenals digitaal adverteren en publicaties in de dagbladen.