Tijdens deze trainingen komen onderwerpen aan bod als:

 • De betekenis van het wettelijk kader en Governance Code voor toezichthouders en bestuurders
 • De ontwikkeling van toezichtvisie en –criteria
 • De informatiebronnen van de toezichthouder
 • Het onderhouden van contacten met stakeholders en belanghebbenden
 • De invulling van de rollen van de toezichthouder
 • De organisatie van het toezicht
 • De dynamiek binnen de Raad van Toezicht/Commissarissen en de dynamiek met de Raad van Bestuur
 • Mijn intrinsieke motivatie, waarden en drijfveren als toezichthouder.

Toptoezicht biedt ook coaching:

 • Coaching van individuele toezichthouders
 • Teamcoaching van de Raad van Toezicht/Commissarissen
 • Coaching van bestuurders