Toptoezicht beschikt over een toetsingskader Governance en kan de governance van uw organisatie doorlichten. U ontvangt een duidelijke conclusie.

Mocht het antwoord op de vraag “is uw organisatie governance compliant?” negatief zijn, dan ontvangt u een concreet advies met de te ondernemen acties zodat uw organisatie compliant wordt.