Vanuit de teamsport is bekend dat een groep sterspelers nog geen goed team hoeft te zijn. Teamvorming is een cruciaal element in het functioneren van een team.

Toptoezicht maakt gebruik van de metafoor van de teamsport om met Raden van Toezicht/Commissarissen te werken aan teamvorming en teameffectiviteit. Kennis en ervaring, competenties en vaardigheden, waarden & drijfveren van de individuele toezichthouders worden in beeld gebracht om het teamprofiel van de Raad van Toezicht te bepalen.

Voor het in beeld brengen van waarden & drijfveren maakt Toptoezicht gebruik van het Waardeninstrument van Spiral Dynamics.  Dit instrument geeft inzicht in de persoonlijke waarden en drijfveren van de toezichthouder, alsmede het beeld dat de toezichthouder heeft van de huidige en gewenste functioneren van de Raad van Toezicht/Commissarissen. Op basis van deze uitkomsten wordt het teamprofiel van de Raad van Toezicht/Commissarissen samengesteld. Dit teamprofiel geeft antwoord op de vraag, of het team complementair en passend is dan wel welke aanvullende waarden de Raad van Toezicht/Commissarissen kan versterken in haar effectiviteit.