• Wat is de visie op toezicht?
  • Welke toezicht criteria hanteert de Raad van Toezicht om haar rol te vervullen?
  • Op welke wijze onderhoudt de Raad van Toezicht/Commissarissen contacten met stakeholders en belanghebbenden?
  • Vanuit welke waarden wordt bestuurd en toezicht gehouden?
  • Wat is de werkwijze van de Raad van Toezicht/Commissarissen, en wat en op welke wijze wordt deze werkwijze vastgelegd in reglementen?

Een greep uit vragen die op dit moment leven onder toezichthouders.

Toptoezicht heeft de ervaring en expertise om Raden van Toezicht/Commissarissen te ondersteunen bij het beantwoorden van voornoemde vragen en te komen tot een passende inrichting van de governance.