Bij impasses, hobbels in de samenwerking en conflicten:

  • binnen een Raad van Toezicht/Commissarissen
  • tussen Raad van Toezicht/Commissarissen en Raad van Bestuur

Verzorgt Toptoezicht mediation en conflictbemiddeling met als doel de impasse op te lossen in het belang van de continuïteit van toezicht en/of bestuur.