Het profiel van de organisatie, de verwachtingen van stakeholders en belanghebbenden en het wettelijk kader vormen belangrijke informatiebronnen. In nauwe samenwerking met betrokkenen wordt een passend inrichtingsvoorstel ontwikkeld.

Inrichtingsvraagstukken kunnen zich voordoen bij:

  • een overname
  • een fusie dan wel defusie
  • de oprichting van een coöperatieve vereniging