Een competente top bestaat volgens de visie van TopToezicht uit een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht cq Raad van Commissarissen, die met hun besturings- en toezichtvisie aansluiten bij de maatschappelijke opgave, het profiel en context van de organisatie.

Toptoezicht begeleidt toezichthouders die proactief willen investeren in de kwaliteit van het toezicht en zo goed mogelijk hun maatschappelijke opdracht willen invullen. Toptoezicht biedt toezichthouders op basis van de vraag op maat diensten. Een impressie van deze diensten: