Op zoek naar de juiste toezichthouder?

Toptoezicht werft en selecteert onconventioneel

Is het uw ambitie als Raad van Toezicht een topteam te zijn? U weet als geen ander dat een topteam beschikt over kundige, gedreven toezichthouders die hun vak en rol verstaan. U weet ook dat de kracht van een topteam niet alleen berust bij sterspelers, maar ook in het samenspel, de dialoog en de onderlinge dynamiek.

Toptoezicht werft en selecteert onconventioneel. We kijken niet alleen naar de complementariteit van de leden op kennis en kunde. We kijken ook naar de complementariteit van de leden op persoonlijke kenmerken zoals intrinsieke motivatie, drijfveren en waarden in relatie tot het (zittende) team.

In dialoog met de leden van de Raad van Toezicht stellen we het profiel samen van het te werven lid waarbij de drie dimensies kennis, kunde en persoonlijk profiel leidend zijn. Vervolgens gaan wij op zoek naar de juiste kandidaat en begeleiden de Raad van Toezicht bij het voeren van het goede gesprek met de kandidaten. In dat goede gesprek spreken kandidaat en de leden van de Raad van Toezicht over waarden en voorwaarden, waarna beiden een afweging maken over de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van de Raad van Toezicht naar topteam niveau.

Indien uw organisatie over voldoende capaciteit beschikt, kunnen wij de werving ook samen verzorgen.

Staat u aan de vooravond van een werving en selectie van een of meer nieuwe leden en wilt u meer weten?

Toptoezicht begeleidt raden van toezicht en commissarissen en bestuurders bij het ontwikkelen van de kwaliteit van toezicht en bestuur. We hebben een sterk team, waaruit we per situatie de beste combinatie samenstellen om uw organisatie te begeleiden. Fons Groen is één van de partners van Toptoezicht. Hij vertelt u hier graag meer over.

Fons Groen
T 06 5150 1469
E fons@toptoezicht.nl