Het spel leren spelen

door Fons Groen |  11 juni 2024

Ruim een jaar geleden kreeg ik een mooie vraag. Een kleine maatschappelijke instelling benaderde me. Ze waren een tijdje eerder overgestapt van een klassiek bestuursmodel naar een RvT model met een directeur / bestuurder.

Een deel van de raad bestond uit oud-bestuursleden, de directeur was nog maar een paar maanden in dienst en nog niet ervaren in de bestuurdersrol. De samenwerking en de sfeer was zeer goed en de organisatie liep lekker dus er was geen vuiltje aan de lucht.

Maar waarom werd ik dan gebeld?

De directeur en (de voorzitter van) de raad keken samen goed vooruit en realiseerden zich dat er een aantal zeer complexe strategische vraagstukken in de pijplijn zat. Dat vraagt om rolzuiverheid en rolvastheid en het voeren van het goede gesprek als je daarin geen brokken wilt maken. Daarom was de vraag aan mij om ze te begeleiden, om zogezegd het spel RvT / bestuurder goed te leren spelen. Voor die kwetsbare en leergierige opstelling van een raad en een bestuurder heb ik veel respect.

Ik zei dus graag ja tegen deze vraag.

We zijn begonnen met de hardere kant, de verkenning van taken, rollen, bevoegdheden van bestuur en toezichthouder, maar ook met de minder tastbare kant van de dynamiek die het spel in de bestuurskamer bepaalt. We hebben ons ook goed verdiept in de statuten en reglementen, die als een soort ‘formele werkelijkheid’ niet echt on top of mind waren. Vervolgens hebben we een tijd besteed aan het formuleren van een visie op toezicht en bestuur en een toezichtkader.

Na het leggen van deze basis kreeg ik een andere rol. Ik mocht bij een aantal vergaderingen als teamcoach reflecteren op hoe de uitgangspunten en de visie in praktijk werden gebracht. Ook mocht ik ‘ingrijpen’ als ik ineffectief gedrag waarnam, zag dat raadsleden terugvielen in hun rol als bestuur of dat de bestuurder zijn plek niet pakte.

Die bijzondere rol en plek werd mij letterlijk en figuurlijk gegund.

Zoiets kan je alleen doen als je niet alleen gezien wordt als inhoudelijk deskundige, maar als je ook als mens de permissie krijgt om realtime interventies te doen. Het vraagt sensitiviteit en zorgvuldigheid om dat op een veilige en respectvolle, maar ook duidelijke en effectieve manier te doen. Dat is spannend en eervol werk.

Na een aantal bijeenkomsten werd merkbaar dat ik steeds minder te doen had. En ook dat is leuk, want dan neem ik samen met de opdrachtgever resultaat waar. En het past weer in onze visie dat we organisaties verder willen helpen door onszelf overbodig maken. Door het team zelf het spel te leren spelen en niet door een team afhankelijk te maken.

Op naar de volgende klus…

Meer over TopToezicht

TopToezicht begeleidt raden van toezicht en commissarissen en bestuurders bij het ontwikkelen van de kwaliteit van toezicht en bestuur. We hebben een sterk team, waaruit we per situatie de beste combinatie samenstellen om uw organisatie te begeleiden. Fons Groen is één van de partners van TopToezicht. Hij vertelt u hier graag meer over.

Fons Groen
06 5150 1469
fons@toptoezicht.nl