WIE?

Deskundige partners en associés

HOE?

Uw team als basis

WAT?

Inspireren, samenwerken & verbeteren

VOOR WIE?

Onze opdrachtgevers
 

Waarvoor kan ik bij TopToezicht terecht?

  • TOEGEVOEGDE WAARDE

    Wij geloven in het belang van de interne toezichthouder. Wij weten dat een RvC of RvT waarde toevoegt aan organisatie en maatschappij.

  • MAATWERK

    Na een inventarisatie van uw doelstellingen doen wij u een voorstel voor een maatwerkprogramma. Dit programma voeren wij uit met uw voltallige raad, onafhankelijk en in vertrouwen.

  • EEN NIEUW FUNDAMENT

    Samen met u vinden wij een herijkt startpunt, een nieuw fundament voor uw functioneren in een landschap van steeds grotere verantwoordelijkheden.

Opdrachtgevers

Dit zeggen ze…

Wim Kozijn, voorzitter RvT HilverZorg

Fons Groen en Nicole Hermans van Toptoezicht verstaan hun vak: Goed luisteren, inleven in de concrete situatie, de goede vragen stellen, goed samenvatten. Na afloop een verslag en samenvatting van de dag waarin concreet geformuleerd de aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan.

Simone Koops-Ouwerkerk, voorzitter RvT Kennemerhart

Nicole Hermans heeft ons uitstekend begeleid bij onze evaluatie als Raad van Toezicht: met kennis van zaken, een scherp luisterend oor, de juiste vragen stellend en een helder verslag waarmee wij onze actiepunten in de praktijk kunnen brengen.

Peter Klein, voorzitter RvT De Lange Wei Hardinxveld-Giessendam

Nicole Hermans en Fons Groen hebben ons in de afgelopen maanden uitstekend ondersteund en begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe voorzitter en algemeen lid voor de Raad van Toezicht. In een strak tijdschema en ondanks de zomervakantie periode zijn we er met elkaar uitstekend in geslaagd om de juiste kandidaten te vinden. De kwaliteit van het zoek- en selectieproces en de gevonden kandidaten resulteerden erin dat alle betrokken (advies)organen unaniem waren in de voordracht van de nieuw te benoemen leden.

Ine Corbeth, voorzitter Rvt Cato-WWZ

Fons Groen van Toptoezicht heeft de Raad van Toezicht van Cato-WWZ op deskundige en prettige wijze bijgestaan bij de zelfevaluatie van de raad. Mede door zijn gedegen voorbereiding leverde het ons een goed resultaat op waarmee we ook de komende tijd goed verder kunnen.

Wim Corsten, voorzitter RvT GGZ Oost-Brabant

Nicole Hermans heeft eind 2016 en begin 2017 een tweetal studiebijeenkomsten van de RvT van GGZ Oost-Brabant begeleid.
De eerste studiebijeenkomst had het karakter van een zelfevaluatie aan de hand van de visie op toezicht van de leden van de RvT. In de tweede bijeenkomst is de interactie tussen de RvT en de RvB onderwerp van gesprek geweest en zijn in het bijzijn van de leden van de RvB procesafspraken gemaakt.

Jaap van den Heuvel, voorzitter RvC Centramed

Wij zijn bijzonder tevreden over de begeleiding van de evaluatie van onze raad van commissarissen door Nicole Hermans. Prettig, slagvaardig en deskundig. Met de opgeleverde rapportage konden wij ook direct aan de slag.